Welcome
Advertising is the way great brands get to be great brands.

Ti splošni pogoji poslovanja urejejo delovanje spletne trgovine Odori (www.odori.si) ter medsebojne pravice in obveznosti uporabnika spletnih trgovin (v nadaljevanju: kupca) ter ponudnika izdelkov, ki izhajajo iz uporabe navedenih spletnih strani in opravljenih nakupov prek spletnih trgovin. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 61/06 in spr.), Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 in spr.) ter drugo veljavno zakonodajo.

Spletno trgovino Odori upravlja družba ODORI, posredništvo in prodaja kozmetičnih izdelkov d.o.o., s sedežem na naslovu Hauptmanca 56A, 1000 Ljubljana, matična številka: 7230419000, davčna številka: SI 13903900 (v nadaljevanju: prodajalec).

S klikom na spletno stran in pregledovanjem vsebin na spletno stran www.odori.si (v nadaljevanju: spletna stran) se šteje, da je kupec seznanjen s temi Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema. Prodajalec si pridružuje pravico, da Splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni tako, da spremenjeno različico objavi na spletni strani. Spremembe Splošnih pogojev veljajo in zavezujejo kupce od dneva objave spremembe dalje. V primeru nestrinjanja s Splošnimi pogoji, mora kupec prenehati uporabljati spletno stran.

Izdelki v spletni trgovini so predstavljeni s fotografijami. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelkov.

Omejitev odgovornosti
Družba Odori d.o.o. si kot upravljavec spletnih strani prizadeva, da bi bile informacije, ki so objavljene ali kako drugače dostopne na spletnih straneh, točne, ažurne in redno posodobljene.

Družba Odori d.o.o. si prizadeva, da bi spletne strani delovale nemoteno in da bi bila zagotovljena njihova čim večja razpoložljivost in dostopnost, vendar ne odgovarja za morebitno zamudo pri ažuriranju objavljenih informacij. Družba Odori d.o.o. prav tako ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabnikom spletnih strani kot posledica rednega tehničnega vzdrževanja, npr. zaradi začasnih napak v delovanju spletnih strani ali v primeru, da bi bila njihova uporaba začasno onemogočena. Družba Odori d.o.o. si bo prizadevala vse napake odpraviti v najkrajšem možnem času.

Pravice intelektualne lastnine
Vsebine spletne strani so varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Ur. l. RS, št. 21/95 in spr.) ali kot drugi predmeti varstva s pravicami intelektualne lastnine.

Logotipi in drugi identifikacijski znaki, ki so objavljeni na spletni strani, so varovani kot blagovne oziroma storitvene znamke v skladu z Zakonom o industrijski lastnini – ZIL-1 (Ur. l. RS, št. 51/06 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Kakršnakoli uporaba teh znakov brez izrecnega pisnega soglasja Odori d.o.o. lahko pomeni kršitev izključnih pravic intelektualne lastnine.

Vrste uporabnikov v spletni trgovini
Ti splošni pogoji poslovanja so namenjeni vsem uporabnikom spletne strani in spletne trgovine na naslovu www.odori.si
Z vstopom v spletno trgovino postane kupec obiskovalec spletne trgovine, z registracijo v spletno trgovino pa postane registriran uporabnik. Ob prijavi v sistem spletne trgovine ima kupec možnost pridobiti uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, in geslo, s katerima ob vsakem obisku spletne trgovine dostopa do svojega računa. Uporabniško ime in geslo kupca nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Kupec se lahko kot uporabnik registrira tako preko spleta kot tudi preko mobilne aplikacije. Če kupec opravi nakup kot gost, mu uporabniškega profila ni treba ustvariti.

Registracija je možna tudi med postopkom nakupa. Če želi kupec svoj naslov elektronske pošte naknadno spremeniti, mora zahtevek za spremembo naslova nasloviti na elektronski naslov info@odori.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena v najkrajšem možnem času, o čemer bo kupec obveščen preko elektronske pošte.

Nakup izdelkov se lahko izvede tudi neposredno pri družbi Odori d.o.o. z naročilom na elektronski naslov info@odori.si ali preko telefonske številke 070-455-115 znotraj delovnega časa.

Cene izdelkov
Vse objavljene cene izdelkov so navedene v evrih (€) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene so zagotovljene za dan naročila in se lahko dnevno spremenijo brez predhodnega obvestila.

V primeru spremembe cene izdelka tekom obdelave naročila, se prodajalec zavezuje o tem obvestiti kupca. V tem primeru bo prodajalec poskušal na najboljši možen način zagotoviti ustrezno rešitev v obojestransko zadovoljstvo.

V primeru, da nakup opravi oseba, ki je zavezanec za DDV, je le-ta ob registraciji ali nakupu zaradi pravilne izstavitve računa dolžna navesti svojo davčno številko.

Naročanje izdelkov
Naročanje preko spletne strani poteka 7 dni v tednu in 24 ur na dan. Kupec lahko izbira med izdelki, predstavljenimi v spletni trgovini, ki so razvrščeni v različne kategorije.

Kupec si izbrane izdelke shrani v nakupovalni košarici. Vsebino nakupovalne košarice lahko kupec naknadno spreminja, in sicer tako, da izdelke dodaja, jih briše ali spreminja njihovo količino. Ko je izbira izdelkov v nakupovalni košarici dokončna, kupec sledi navodilom za izvedbo naročila. S klikom na gumb »plačaj« kupec potrdi naročilo in odda zavezujočo ponudbo za nakup izdelkov, zbranih v nakupovalni košarici.

V potrditev naročila kupec prejme elektronsko sporočilo na vpisan naslov elektronske pošte. Za generiranje potrditvenega elektronskega sporočila ob naročilu, se kupcu ni treba registrirati. Če je kupec registriran, ima možnost pregleda vsebine vseh svojih sedanjih in preteklih naročil. V kolikor se kupec na spletni strani ne želi registrirati niti kot obiskovalec oziroma gost, lahko želeno blago naroči tudi preko elektronske pošte ali telefona 070 455 155 znotraj delovnega časa.

Z vsako potrditvijo naročila kupec potrjuje, da je starejši od 18 let in da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja, varovanja osebnih podatkov in pravnim obvestilom.

Potrditev naročila izdelkov
Prodajalec v roku največ 2 delovnih dneh naročilo kupca pregleda in preveri dobavljivost naročenega blaga. Ko prodajalec kupcu potrdi naročilo, je prodajna pogodba med kupcem in prodajalcem sklenjena. V primeru nedobavljivosti izdelka zaradi različnih razlogov (med katere spadajo tudi razlogi višje sile, kot npr. pandemija), prodajalec zavrne naročilo in o tem obvesti kupca.

Odprema izdelkov
Prodajalec na dogovorjen način in v dogovorjenem roku odpošlje naročene izdelke z vsemi potrebnimi in zahtevanimi dokumenti.

Kupec je dolžan zagotoviti pravilnost naslova dostave in telefonske številke.

V meniju »dostava« so navedeni tudi morebitni stroški dostave.

Plačilo izdelkov
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
• Plačilo z gotovino ali kartico ob prevzemu pošiljke (po povzetju): pošiljko dostavi dostavna služba prodajalca. Pri vsakem plačilu po povzetju znaša doplačilo k poštnini 1 €. V primeru, da boste svoje blago dostavni službi plačali s kartico, se vam bodo dodatno zaračunali stroški bančne provizije v vrednosti 1,43 % od zneska odkupnine, za katero vam bo kurir izdal račun.
• Plačilo preko spletne banke oz. po predračunu: nakazilo na TRR upravitelja Odori d.o.o. Pri tej obliki plačila prejme kupec po elektronski pošti predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo. Ko je predračun v celoti poravnan, bo naročeno blago odposlano. V primeru da je predračun plačan delno, ostane blago do nadaljnjega v lasti podjetja Odori d.o.o.
• Plačilo s  sistemom PayPal: plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami, kot so Visa, Mastercard in ostale svetovne kartice. Vse transakcije so zaščitene in potekajo preko zaščitenega strežnika. Vaše transakcije so tako obdelane na varnem in kriptiranem strežniku podjetja PayPal. Podatki o kartici se NE shranjujejo na našo spletno stran. Obrazec za plačilo je zelo enostaven in je lahko v angleškem jeziku. Spletno plačilo je 100 % varno in poteka hitro. Kupec po elektronski pošti ali s paketom prejme račun za naročilo.
• Plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami Visa in Mastercard. Vse transakcije so zaščitene in potekajo preko zaščitenega strežnika podjetja Stripe. Podatki o kartici se NE shranjujejo na našo spletno stran.  Spletno plačilo je 100 % varno in poteka hitro. Kupec po elektronski pošti ali s paketom prejme račun za naročilo.

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem in elektronskem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v 8 dneh od prejema. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v uporabniškem profilu kupca (Račun).

Po izvedenem plačilu s kreditno kartico in po prejemu potrdila o plačilu oz. prejemu sredstev na račun prodajalca, se kupcu na podlagi skupnega dogovora odpremi želene izdelke.

Izdelki se dostavijo kupcu po prejemu celotne kupnine. Izdelki preidejo v last kupca s trenutkom izročitve izdelkov.

Rok plačila
Kupec je dolžan izdelke plačati takoj in v celoti. V primeru večjih nakupov se kupec in prodajalec lahko dogovorita tudi za drugačen dogovor glede plačila.

V primeru, da se po predračunu ne poravna celotni znesek nakupa, se rok plačila preostalega dela kupnine določi z dogovorom med kupcem in prodajalcem. V tem primeru prodajalec dostavi kupcu naročene izdelke šele po prejemu celotne kupnine.

Prodajalec lahko odstopi od pogodbe s kupcem, če plačilo s strani kupca ni bilo izvedeno v celoti.

Dostava in dobavljivost izdelkov
Prodajalec zagotavlja hitro dobavo vseh naročenih izdelkov iz prodajalčeve zaloge. Dobavljivost izdelkov je navedena pri posameznih artiklih. Vse oznake o dobavljivosti so informativne.

Dostava izdelkov je omejena na ozemlje držav članic EU. Ob sobotah, nedeljah in praznikih se dostava ne izvaja. Vse cene dostave so navedene v evrih (€) in vsebujejo 22% DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Dostava se izvrši na naslov, ki je naveden pri potrditvi naročila. V primeru posebnih zahtev je kupec dolžan le-te navesti v posebnem zavihku »naslov za dostavo«. V primeru, da kupec v dogovorjenem terminu ne prevzame izdelkov, se izdelek vrne v skladišče. Ponovna dostava se organizira na stroške kupca.

Izdelki iz zaloge bodo odposlani najkasneje v dveh delovnih dneh. V primeru večjega števila naročil za enak izdelek ali edini izdelek na zalogi, se čas dobave lahko podaljša. V tem primeru ima prednost dobave prvo oddano naročilo, ostala naročila pa se po dogovoru s kupcem izvedejo v najkrajšem možnem času. V primeru, da zaloga poide, prodajalec kupca nemudoma obvesti in sporoči možen dobavni rok za naročene izdelke ali se mu predstavi ostalo ponudbo.

Čas dobave se lahko podaljša tudi iz razloga višje sile (kot npr. pandemija).

Izdelke, ki niso na zalogi, prodajalec dostavi kupcu v najkrajšem možnem času po dogovoru s kupcem.

Osebni prevzem naročenih izdelkov ni mogoč.

Pravica kupca do vračila izdelkov
Kupec, ki šteje za potrošnika po Zakonu o varstvu potrošnikov, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok začne teči z datumom prevzema izdelkov. Izjavo, da odstopa od pogodbe, mora kupec poslati prodajalcu na elektronski naslov info@odori.si.

Kupec mora izdelke vrniti prodajalcu nepoškodovane, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njegova količina zmanjšala brez krivde kupca. Kupec do vračila izdelkov le-teh ne sme uporabljati. Prodajalec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov, namenjenih vračilu, za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Kupec mora izdelke, ki jih je že prejel, vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslane izjave o odstopu od pogodbe (nakupa). Kupnino za vrnjen izdelek se kupcu nakaže na njegov transakcijski račun najkasneje v 14 dneh od prejema izjave o odstopu. Rok vračila kupnine se lahko podaljša, če v navedenem roku prodajalec ni prejel vrnjenega blaga ali dokazila, da je kupec poslal blago.

Morebitne stroške vračila oziroma prevoza krije kupec. Izdelki in originalna embalaža morata biti ob vračilu ustrezno zaščitena, sicer ima prodajalec, zaradi morebitnih poškodb na izdelku in/ali originalni embalaži, pravico do ugotavljanja zmanjšanja vrednosti izdelka. Kupec izdelke vrne prodajalcu na skupaj dogovorjen naslov.

Reklamacija in stvarne napake
Po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) je napaka stvarna:
– če blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
– če blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
– če blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
– če je prodajalec izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Stvarno napako lahko kupec uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, neodvisno od tega, ali je bila zanj izdana garancija.

Stvarno napako mora kupec uveljavljati v roku dveh (2) mesecev od odkritja napake. V obvestilu mora napako natančno opisati in obvestilo poslati na elektronski naslov info@odori.si ali pisno na sedež podjetja Odori d.o.o., Hauptmanca 56A, 1000 Ljubljana.

Kupec mora obvestilu o stvarni napaki priložiti sledeča dokazila:
– dokazilo o nakupu blaga (račun in potrdilo o plačilu);
– dokazilo o času prevzema blaga, če se datum prevzema razlikuje od datuma nakupa;
– obvestilo kupca o stvarni napaki z dokazilom o njegovi vročitvi prodajalcu;
– morebitno komunikacijo med kupcem in prodajalcem;
– mnenje sodnega izvedenca oziroma drugi dokazi, s katerimi dokazuje obstoj stvarne napake.
Po poslanem obvestilu mora kupec prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

Po ustreznem obvestilu in omogočenem pregledu izdelka ima kupec pravico zahtevati kateregakoli od naslednjih jamčevalnih zahtevkov:
– odpravo napake na izdelku, ali
– vračilo dela plačanega zneska v sorazmerju z napako, ali
– zamenjavo izdelka z napako z novim brezhibnim izdelkom, ali
– vračilo plačanega zneska.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake, ki se pojavijo po dveh (2) letih od izročitve izdelka.

Kupec lahko blago reklamira tudi v primeru, da je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, vrsti ali izdelek kako drugače odstopa od kupčevega naročila. Reklamirani izdelki se v čim krajšem času vrnejo prodajalcu na način in naslov po dogovoru med prodajalcem in kupcem.

Reklamacija poškodovanih izdelkov
V primeru, da je paket, v katerem je bil izdelek poslan, poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavljavcu blaga. Skupaj bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

Pritožbe in spori
Kupec lahko morebitno pritožbo naslovi na družbo Odori d.o.o. po telefonu ali na elektronski naslov info@odori.si. Pritožba se lahko odda tudi pisno po pošti na naslov Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana.

Prodajalec mora v roku 5 delovnih dneh potrditi prejem pritožbe in kupca obveščati o poteku pritožbenega postopka. Prodajalec si bo prizadeval pritožbo rešiti v čim krajšem možnem času. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Prodajalec in kupec si prizadevata po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Če sporazumna rešitev spora kljub temu ne bo možna, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in kupcem pristojno sodišče, na območju katerega bi bilo treba izpolniti obveznost, ki je predmet spora.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Družba Odori d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Skladno z uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES družba Odori d.o.o. objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi tukaj.

 

Veljavnost
Ti Splošni pogoji veljajo od 1.12.2021.

Odori d.o.o.