Welcome
Advertising is the way great brands get to be great brands.

PRAVILNIK ZASEBNOSTI

Predmet ureditve
Namen Pravilnika o zasebnosti podjetja Odori d.o.o. je seznanitev uporabnikov spletne trgovine, ki trži blagovno znamko Odori, z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Odori d.o.o., (v nadaljevanju podjetje / upravljalec) ter pravicami uporabnikov na tem področju.

Splošno o pravilniku zasebnosti
S klikom na spletno stran in pregledovanjem vsebin na spletni strani odori.si (v nadaljevanju spletna stran) potrjujete, da ste kot uporabnik seznanjeni s Pravilnikom o zasebnosti, z njimi soglašate in ga v celoti sprejemate.

Uporabnik se zavezuje, da bo na spletni strani občasno preverjal, ali se je Pravilnik o zasebnosti spremenil. Odori d.o.o. si pridružuje pravico, da brez obvestila Pravilnik o zasebnosti spremeni.

Pri uporabi naše spletne strani ste seznanjeni z informacijo o zbiranju različnih vrst osebnih podatkov, kot so vaše uporabniško ime in geslo, vaši kontaktni podatki in druge nastavitve. Sledimo vašemu ogledu izdelkov v naši spletni trgovini, preko katere naprave jih ogledujete ter katere izmed naših ponudb so vam bile zanimive. Če pri nas opravite nakup oziroma si ustvarite račun, obdelujemo tudi vaše ime in priimek, vaša naročila in podatke, ki si jih nastavite na svojem računu.

Podjetje nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, za katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami z namenom čim bolj učinkovite zaščite, s katero zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Upravljalec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je podjetje Odori d.o.o., Hauptmanca 56A, 1000 Ljubljana, matična številka 7230419000.

Kategorije uporabnikov za obdelavo osebnih podatkov
Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem uporabnikom naših storitev ali izdelkov, vsem uporabnikom, ki ste oddali povpraševanje, kot tudi tistim, ki le obiščete našo spletno stran.

Nameni obdelave in podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Obdelava na podlagi pogodbe o nakupu:
V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo uporabnika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe o nakupu, za zagotovitev naročenih storitev in/ali izdelkov, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo izdelkov, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje izdelkov ali storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in uporabnikom.

Za pravilno izdajo računa pri obračunavanju storitev (na podlagi davčnih predpisov) pridobimo in obdelujemo še vaš naslov, matično in davčno številko podjetja.

Obdelava na podlagi zakona:
Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.
Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.
V skladu s Splošno uredbo lahko podjetje v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o uporabniku za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi z uporabnikom, kamor sodijo podatki o registraciji ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:
Obdelava podatkov temelji na vašem soglasju pri uporabi spletne trgovine. Odori d.o.o. bo na podlagi vašega soglasja obdeloval vaše osebne podatke za naslednje namene:
– pošiljanje e-poštnih sporočil z namenom obveščanja o novostih, storitvah in dogodkih pri upravljavcu ali pri tretjih osebah,
– kontaktiranje po telefonu z namenom predstavitve novosti ali storitev,
– spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli, katere povezave ste kliknili (katere vsebine ste brali/si jih ogledovali), koliko časa ste brali/si ogledovali posamezno vsebino,
– segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila,
– analiziranje življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa) za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine si je ogledal,
– segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov,
– vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.
Svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov info@odori.eu ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja.
Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju uporabnika s podjetjem.
Podatki, za katere je dana vaša privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do dve leti po prenehanju poslovnega razmerja s podjetjem.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Odori d.o.o. bo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa obdeloval za naslednje namene:
– trženjske, poslovne in druge tehnične analize (za vodenje evidenc);
– preprečevanje zlorab, zagotavljanje varnosti, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih;
– neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov uporabnikov na podlagi predhodno zakonito pridobljenih osebnih podatkov;
Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu z vašimi pravicami.

Osebni podatki, ki jih zbira podjetje
Shranjevanje podatkov iz spletnega mesta
Ko dostopate do našega spletnega mesta, se v našem strežniku začasno shranijo podatki, zahtevani za varstvo podatkov. Vsak podatkovni niz vključuje:
• ime zahtevane datoteke,
• opis vrste uporabljenega spletnega brskalnika,
• jezik brskalnika,
• opis vrste uporabljenega operacijskega sistema,
• naslov IP računalnika, iz katerega je bila poslana zahteva za datoteko,
• datum in uro zahteve,
• količino prenesenih podatkov,
• stanje dostopa (datoteka je bila prenesena, datoteke ni bilo mogoče najti itd.),
• vsebino obrazcev (če je bila ta vnesena).
Shranjene datoteke se uporabljajo izključno za statistične analize in v nobenem primeru ne bodo posredovane tretji osebi.

Piškotki
Z vašim soglasjem smo v vaš računalnik namestili datoteke, s katerimi bomo spletno mesto še bolj prilagodili vašim zahtevam. Tako imenovani piškoti so majhne besedilne datoteke, ki se generirajo avtomatično, in v vašem računalniku ne povzročajo nikakršne škode. Piškotki na našem spletnem mestu ne zbirajo nobenih osebnih podatkov. Seznam piškotkov, ki se jih uporablja na spletnih straneh www.odori.eu so objavljeni na strani tukaj in se dopolnjuje po potrebi.

Google analytics
To spletno mesto uporablja funkcije spletne analitične storitve Google Analytics. Informacije o vaši uporabi spletnega mesta, zbrane s piškotki, se običajno prenesejo in shranijo v strežnik družbe Google, lahko tudi na strežnike, ki se fizično nahajajo v ZDA. Če na tem spletnem mestu aktivirate anonimizator za naslove IP, bo družba Google vaš naslov IP ustrezno skrajšala v državah članicah EU ali državah pogodbenicah sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo v strežnik družbe Google v ZDA prenesen celoten naslov IP in nato ustrezno skrajšan.

Družba Google te informacije uporablja v imenu upravljavca tega spletnega mesta, da oceni, na kakšen način uporabljate spletno mesto, ustvari poročila o dejavnosti na spletnem mestu in upravljavcu spletnega mesta omogoči storitve, povezane z uporabo spletnega mesta ter interneta. IP naslov, ki ga storitev Google Analytics pridobi od vašega brskalnika, ne bo združen z drugimi podatki družbe Google.

Shranjevanje piškotkov lahko onemogočite tako, da v nastavitvah brskalnika uveljavite ustrezno nastavitev, vendar vas opozarjamo, da v tem primeru ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij, ki jih omogoča to spletno mesto. Če kliknete naslednjo povezavo in prenesete ter namestite vtičnik za brskalnik, družbi Google onemogočite zbiranje podatkov, zbranih s piškotki in povezanih z uporabo spletnega mesta (vključno z naslovom IP), ter njihovo obdelavo, ki ga najdete tukaj.

Če želite prilagoditi nastavitve zasebnosti, kliknite naslednjo povezavo tukaj.

Podrobne informacije so navedene v pravilniku o zasebnosti družbe Google tukaj.

Google Tag manager 
To spletno mesto uporablja orodje Google Tag Manager. Z orodjem Google Tag Manager lahko podjetje prek vmesnika upravlja oznake spletnega mesta. Orodje Tag Manager, s katerim se vstavljajo oznake, ne uporablja piškotkov in ne zbira nobenih osebnih podatkov. Naloga orodja Tag Manager je, da aktivira oznake, ki v določenih primerih zbirajo podatke.

Podrobne informacije so navedene v Pravilniku o zasebnosti družbe Google tukaj.

Omejitev posredovanja osebnih podatkov
Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Podjetja na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Podjetje Odori d.o.o. se bo npr. odzvalo na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Obdobje hrambe podatkov
Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o uporabnikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi z uporabnikovo terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let.

Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor uporabnik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

Povezave
Povezave na zunanja spletna mesta so skrbno zbrana in preverjena, a vsebina na povezanih zunanjih spletnih mestih ni v naši pristojnosti in odgovornosti.

Pravice uporabnikov v zvezi z varstvo osebnih podatkov
Pravica dostopa do podatkov
Od Odori d.o.o. imate pravico dobiti potrditev, ali Odori d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
– nameni obdelave,
– vrste osebnih podatkov,
– uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti za uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
– kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
– obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali
obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
– pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
– kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika.
Na podlagi vaše zahteve vam bo Odori d.o.o. zagotovil eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo Odori d.o.o. zaračunal razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka
Od Odori d.o.o. imate pravico pisno, preko elektronskega sporočila na naslov info@odori.eu ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja, zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate prav tako pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa
Od Odori d.o.o. imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Odori d.o.o. pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:
– kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
– kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
– kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
– kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
– kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.
– kadar Odori d.o.o.v skladu s politiko objavi vaše osebne podatke, sprejme Odori d.o.o. razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave
Pravico imate zahtevati, da Odori d.o.o. omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:
– kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov;
– kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
– kadar Odori d.o.o. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
– kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedoval Odori d.o.o., v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Odori d.o.o., ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
– obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in
– se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora
Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Odori d.o.o. ali tretja oseba. Odori d.o.o. bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Postopek uveljavljanja pravic
Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko uveljavljate v vašem uporabniškem računu ali jih naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@odori.eu ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja.

Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le če dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.
Upravljavec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Odori d.o.o. lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Odori d.o.o. podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem neutemeljene ali pretirane, lahko Odori d.o.o.:
– zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila oz. izvajanja zahtevanega ukrepa;
– zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov info@odori.si ali jo posredujete v pisni obliki na naslov sedeža podjetja.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Končne določbe
Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti.

V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na elektronski naslov info@odori.si ali na naslov sedeža podjetja.

Veljavnost
Pravilnik o zasebnosti velja od 1. 12. 2021.

Odori d.o.o.